Her kan du bli medlem i HMK.
Medlemmer i HMK får medlemsbladet Mud & Snow inntil 5 ganger i året, i tillegg til 10% rabatt på deler kjøpt hos Depot Moane.

Pris per år er NOK 480,- 
Medlem
Tilleggsinformasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.